Διρβέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.67

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 147· Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 303 αρ. 81

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: