Διόξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Dioxenum

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 330 π.Χ., Κούρτιος 6.7.15 (RE Supplbd. 4 (-)· Berve 280)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 207. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 302 αρ. 76

Σχόλια: 

Περίπου σύγχρονες οι δύο μαρτυρίες

Γεωγραφική διασπορά: