Διονυσόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 π.Χ., ή 207 π.Χ., CPR XVIII 28.97 & 28.102, 106, 108  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 250-225 π.Χ., Ακαμάτης 2000, 34 αρ. ΠΑΡ15 & 19-20 (= SEG L 613) (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β,1 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG X.2.1.50.7 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.330 (7) 1ος/2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.687  (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.704  (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 183 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 816 (= Καφταντζής 12) (10) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.5 (11) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 174 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10109 (13) 2ος αι. π.Χ., IG II2.8998 (=Δήμιτσας 1896, αρ. 768)  (14) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια-Κασσάνδρεια;) (Βουταπείδης) ;3ος αι. π.Χ., SEG XLVI 797· BE 1998, αρ. 267

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
585
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Osborne & Byrne 1996, 2784, 6160.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 88 αρ. 29· 168 αρ. 4· 302 αρ. 74, 75. La'da 2002, E1752

Σχόλια: 

Στο (1-2) πατέρας και γιος. Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Χίο, την Αθήνα, τη Σκυθία και τη Μικρά Σκυθία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.