Διόδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

 (1) Μακεδονία < Δημητριάδα π. 275-250 π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 6 (2) Μακεδονία 160 π.Χ., PHels 31.3 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 620 (= Pilhofer 246) (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αθήνα 315-309 π.Χ., IG II2.1956.112

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
398
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Möbius 1968, pl. 53a·  La Thessalie σ. 99 πίν. 12. Osborne & Byrne 1996, 2780. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 87 αρ. 22· 298 αρ. 57·  299 αρ. 63· La'da 2002, E1465.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα και τη Θήβα τον 6ο/5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από την Κιλικία την βυζ. περ.