Δίφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δείφιλος (Δήλος, Αθήνα, Κάτω Ιταλία κ.α), Δίπιλος (Αθήνα, 5ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 151 (2) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.35 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 61 (4) Μακεδονία (Εορδαία-Εύια;, σημ. Πολύμυλος) 2ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 56 αρ. 3 (= SEG XLIX 773)  (5) Μακεδονία; 312 π.Χ., Διόδωρος 19.91.3· RE (8)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
231
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 154 αρ. 39· 303 αρ. 82    

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα,  6ος-5ος αι. π.Χ. Τελευταίες αναφορές από την Αθήνα και τη Θράκη τον 4ο αι. μ.Χ. Στο (5) διοικητής της Βαβυλώνας κατά την ανάκτησή της από τον Σέλευκο.