Διδύμεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., RE (5), 442· Berve 268

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 297 αρ. 50.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Αδελφή του Σέλευκου Α΄. Στην Tataki ως Διδυμεία.

Γεωγραφική διασπορά: