Διδύμαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 115 π.Χ., PTeb 30.3, 7, 10, 15, 23, 28

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 478 αρ. 67· La'da 2002, E1461.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ.  Τελευταία μαρτυρία στη Ρόδο τον 1ο αι. μ.Χ.