Δᾶος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Κavadarci) 3ος/4ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 11/II (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al., 5ος τόμ.,262 αρ. 1110

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 243. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 290, αρ. 10.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βιθυνία τον 5ο-4ο αι. π.Χ. (410-390 π.Χ.). Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 3ο/4ο αι. μ.Χ.