Αὐτομένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αὐτομένε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Αὐτομένες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 160 π.Χ., PHels 31.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24