Αὐρηλία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  309 ή 311 μ.Χ., ILeukopetra 116.4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 50 (3) ΕΚΜ 1, Βέροια 215 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.518 (5) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.1 (6) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 666 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 746.4        

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18