Ἀταρρίας;

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 341-326 π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 339b· πρβ. Πλούταρχος, Αλέξ. 70· Κούρτιος  5.2.5·  6.8.19-21·  7.1.5·  8.1.36· Διόδωρος 19.36.2 (RE (-)· Berve 1926, 178 και σημ. 3)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: