Ἀσκληπιόδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσκλαπιόδοτον (3ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Ἀσσκληπιόδοτος (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Ἀσσληπειόδοτος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Ἀσκληπιοδοτιανός  (πατρων. επίθ., 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Κως 3ος αι. π.Χ., ICos ED 19.2 (2) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 171-169 π.Χ., Λίβιος 42.51.7, 44.2.10 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
132