Ἀσίδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσίδειμος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

 (1-2) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., PPetr III 112c.24 (3) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία) αυτοκρ. περ.,  Καφταντζής 511 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12