Ἀρσάκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 190 ή 189 π.Χ., PHeid VIII 417.19, 25-6, 36, 39

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11