Ἁρμόδιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hαρμόδιος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα), ῾Αρμοδίειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἁρμόδις (2ος-3ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 69 π.Χ., IFayoum 135.31 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, 42 (3-4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 581

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
115