Ἀρκεσίλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρκεσιλάειος (πατρων. επίθ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀρχεσίλαος (ελλην. περ., Ίκαρος), Arcesilaus (4ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 323 π.Χ., Διόδωρος 18.3.3· Ιουστίνος 13.4.23· Δέξιππος, FGH 100 F8.6 (RE (14)· Berve 1926, 142) (2) Μακεδονία < Ωρωπός 322-313 π.Χ., IG VII.4257.9 (Πετράκος 1997, αρ. 5)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83