Ἀριστονίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστονίκη (ελλην. περ., Αργολίδα / 2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Δελφοί 177 π.Χ., SGDI 1872.3, 6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19