Ἀριστομήδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστομε̄́δε̄ς (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 142 π.Χ., SB 12720.2, 23

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95