Ἀριστόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρισστόμαχος (5ος αι. π.Χ., Αρκαδία / 3ος αι. π.Χ., Μυσία / 2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα / 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Aristomachus (3ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ., Δήλος) 

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., PEnt 8.1 και πίσω όψη (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 105.7, 12 (4) Μακεδονία < Προύσα π. 188 π.Χ., IPrusa ad Olympum 1001.2 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 41-44 μ.Χ, ΕΚΜ 1, Βέροια 60.7 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) πριν το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.50 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10018 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
432