Ἀριστόλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόλας (4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀρισστόλαος (;3ος αι. π.Χ., Αιτωλία), Ἀριστολαεία (πατρων. επίθ., 2ος-1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 280-246 π.Χ., IG XII.6.120.6, 30· Παυσανίας 5.17.3 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.14 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 49a (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., ΕΑΜ 186I.48

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
62