Ἀριστόδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστόδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Ολυμπία), Ἀριστόδεμος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἀρισστόδημος (4ος/3ος αι. π.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Αμοργός)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 278 π.Χ., Παυσανίας 10.20.5 (RE (15)) (2) Μακεδονία < Αθήνα 2ος αι. π.Χ., IG II2.9270 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.27 (4-5) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) 149 μ.Χ., Papazoglou 1988, 215-216 (6) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.55 (7)  EAM 186IΙ.57 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 772 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;345 π.Χ., TAPA 69 (1938), 52-53 αρ. 6, 13 & 70 (1939), 62 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Θεσσαλία μέσα 3ου αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 167

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
332