Ἀρίσταρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρισταρχεία (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀριστάρχιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀρίσταρκος (200 π.Χ., Κως), Ἀρίσσταρχος (2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  3ος αι π.Χ., La'da 2002, E1432 (2) Mακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.34 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 192 π.X., SEG XLVI 716B.3 (4-5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.1· IG X.2.1.50.2· IG X.2.1.109.8 (6) μέσα 1ου αι. μ.Χ., Πράξεις 19.29, 20.4, 27.2· Ep.+Col. 4.10 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.848 & SEG XXX 628 (= GVI 365) (8) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) πριν από 3ος αι. μ.Χ., EAM 170.3 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Νεάπολη;) π. 470-460 π.Χ., SEG XL 549 (10)  Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος;) π. 350 π.Χ., SEG XL 553.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
419