Ἀρίμνηστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) 4ος αι.π.Χ., RE (7)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22