Ἀρχίβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχείβιος (3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Archibius (100 π.Χ., Δήλος / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 14.2423.32

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19