Ἀρχέστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχέσστρατος (2ος αι. π.Χ., Λέσβος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Έφεσος 300 π.Χ., IEph 1452.1 (= IEK 505) (2) Μακεδονία ;π. 240-220 π.Χ., Πετράκος 1997, αρ. 64.3 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. π.Χ., FD III.4.351.5 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ; 350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
198