Ἀρχέπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχεπόλειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 330-325 π.Χ., CID II 32.43· 69, 20· 71, 42· 72, [5]· 86, 8 κλπ. και Index (Berve 1926, 160) (2) Μακεδονία 330 π.Χ., Κούρτιος 6.7.15 (RE Supplbd. 4 (-)· Berve 1926, 161) (3) Μακεδονία 38 π.Χ., Robert 1936, 44.8 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 38 π.Χ., Robert 1936, 44.19 (= IG XII Suppl. σ. 149) (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.330 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 38 π.Χ., Robert 1936,44.8 (7) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
78