Ἀρχέδαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 14.48

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85