Ἀπολλώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολώνιος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια / 2ος αι. π.Χ., Ιωνία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Λυδία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κρήτη, Βιθυνία, Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Λυδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Θράκη), Ἀπὀλλόνιος (ελλην. περ., Σάμος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Ἀπολλόνιος (3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Ιωνία / αυτοκρ. περ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀπὀλώνιος (3ος αι. π.Χ., Αιτωλία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Αμβρακία / 1ος αι. π.Χ., Μυσία / αυτοκρ. περ., Λέσβος, Χίος), Ἀπὠλώνιος (2ος αι. π.Χ., Κως), Ἀπὀλόνιος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Εύβοια), Ἀπολόνιος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη, Ιωνία / αυτοκρ. περ., Κρήτη, Αργολίδα / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀπολλώνειος (1ος αι. π.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Κύπρος, Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Έδεσσα), Apollonius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀπολλούνιος (αυτοκρ. περ., Θεσσαλονίκη), Ἀπολλώνεος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Ἀππολλώνιος (1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀπολλώινιος (1ος αι. μ.Χ., Αίγινα), Apollinius (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀπολώνειος (2ος-3ος αι. π.Χ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 3ος αι. π.Χ., La'da 2002, E1428 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 103.13 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 104.16 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 213 π.Χ., PFrankf 1, 6, 14, 16, 20 κλπ. (5-6) Μακεδονία 2oς αι π.Χ., SEG XLI 1635.7 (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 186-182 π.Χ., IFayoum 150.7 (8) Μακεδονία < Αίγυπτος 182 π.Χ., PRyl 585.2, 42 (9) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 2.20 (10) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1938B.5 (11) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PGiss 2II.1 (12) Μακεδονία 164-152 π.Χ., UPZ 9· 12-16·  64-71· 73-74· 90-93·  UPZ 104 & σ. 113-116 και Ευρετήριο s.v. (13) Μακεδονία < Αίγυπτος 145 π.Χ., PPhrurDiosk 18.43 (14) Μακεδονία < Αίγυπτος 144-141 π.Χ., PBingen 35.3 (15) Μακεδονία < Αίγυπτος μετά το 142 π.Χ., PWürzb 4.3 (16) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 132 π.Χ., PGissUniv 6.2 (17) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 132 π.Χ., PGissUniv 7.4 (18) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 115 π.Χ., PTeb 30.3, 10, 15, 23 (19) Μακεδονία < Αίγυπτος 111 π.Χ., PDion 22.26 (20) Μακεδονία < Αίγυπτος 108-105 π.Χ., PDion 17.32·  PDion 19.28 (21) Μακεδονία < Αίγυπτος 107 π.Χ., SB 11410B.12 (22) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.1, 11 (23) Μακεδονία < Αίγυπτος 102 π.Χ., PWürzb 6.29, 31, 42 (24) Μακεδονία < Αίγυπτος 78 π.Χ., BGU 1736.8, 20· PBingen 48.9 (25) Μακεδονία < Αίγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.26, 37 (26) Μακεδονία < Αίγυπτος 73 π.X., POxy 1628.5 (27) Μακεδονία 73 π.X., POxy 3482.3, 30 (28) Μακεδονία < Αίγυπτος 68 π.Χ., BGU 1731.3 (29) Μακεδονία < Αίγυπτος 63 π.Χ., POxy 1644.5 (30) Μακεδονία < Αίγυπτος 51 π.Χ., PSI 1098.40 (31) Μακεδονία < Αίγυπτος 1ος αι. μ.Χ., PMich 303.4 (32) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ., PKöln 227B.7-8 (33) Mακεδονία; < Αίγυπτος 105 π.Χ., PDion 19.28 (34) Μακεδονία; < Αίγυπτος 72 π.Χ., BGU 1738, 1, 13 και πίσω όψη  (35) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος;) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1992, 15 αρ. 1, 5, 9· σσ. 73-74 (ή Αμφίπολη) (36) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) ;2ος αι. π.Χ., BSA 39 (1938-1939), 95 αρ. 5 (= SEG XLVI 828) (37) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 169 μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 208 αρ. 12 (38) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 31 αρ. ΠΑΡ3 (= SEG L 613) (39) 3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 181 αρ. 6 (40) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 830  (41) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.64· IG X.2.2.326.67 (42) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.79 (43) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.;, Καφταντζής 645 (44) 2ος αι. π.Χ., Ritti 1981, 115 αρ. 56 (45) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG II2.8078 (46) 1ος αι. π.Χ., IG XII.1.127.37 (47) 37 π.Χ., Robert 1936, 44.15 (48) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 713.1 (49) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 867 (50) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ.,  188 σημ. 1 (51) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1090 (= Pilhofer 671) (52-53) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία;) ;αρχές 1ου αι. π.Χ., AE 1983, 75 (54) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.78.4 (55) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.9·  IG X.2.1.318.1 (56) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.318.3 (57) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.316 (58) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.13 (59) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.9 (60) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.31 (61-62) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.431 (= Feissel 1983, 113) (63) 132 μ.Χ., IG X.2.1.503.1 (64) 165 μ.Χ., IG X.2.1.461.1, 13 (65) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) αυτοκρ. περ., Mél. arch. hist. 32 (1912), 352 αρ. 5 (66) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.261.13 (67) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.904· JDAI 84 (1969), 154 αρ. R20 (68) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 333 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.12 (69) 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 589 (70) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 744.5, 49 (71) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 744.6, 43 (72) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.13 & BE 1999, αρ. 362 (73-74) SEG XLII 580.18, 47 (75) 70 μ.Χ., SEG XLII 587.3 (76-80) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.2, 12, 27 (δύο), 28 (81) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.16 (82) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.74 (83) Μακεδονία (Μυγδονία-Πέρδυλος) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 581 (84) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.24 (= Καφταντζής 1) (85) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς;) 232 μ.X., IG X.2.2.191 (86-87) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 52 αρ. 3 (88) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) αρχές 6ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 809.12 (89) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5899 (90) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) < Αίγυπτος 127 π.Χ., PBad IV 47.8-9 (91) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Πειραιάς 3oς αι. π.Χ., IG II2.9000 (92)  < Αθήνα 2oς αι. π.Χ., IG II2.8998 (93) < Αθήνα ελλην.-αυτοκρ. περ., IG II2.8996 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4 028

Γεωγραφική διασπορά: