Ἀπολλοφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολλοφάνε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀπολλοφάνηος (γεν., ελλην. περ., Θράκη), Ἀπολοφάνης (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Λήμνος), Ἀπολλοφάνους (γεν., 1ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 325 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.22.2· 6.27.1· Ινδ. 23.5 (RE (8)· Berve 1926, 105) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XXIV 588 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;1ος αι. μ.Χ., Πράξεις Απ. Παύλου, Προς Κορινθίους Γ 2.2 (= James, ANT σ. 289) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 22 ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678, 11 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 821, 13 (= Καφταντζής 1) (6) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 368 π.Χ., Δημοσθένης 19.194-195 (7) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολη) ;2ος αι. π.Χ., Dumont 1892, 110b 29 (= AE 1936, 32 αρ. 1· Pilhofer 5) (8) 2ος αι. π.Χ., Dumont 1892, 110b 2 (= AE 1936, 32 αρ. 1· Collart 1937, πίν. 22.3)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
318