Ἀπήμαντος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπέμαντος (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) < Θήβα 3ος αι. π.Χ., IG VII.2433II.11 (2) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολη) < Θάσος π. 412-408 π.Χ., IG XII.8.263.13 & XII Suppl. σ. 151 (πρβ. Ét. Thas. 3,  145 σημ. 3) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46