Ἀπελλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπελ̣[λαία (πατρων. επίθ., 5ος π.Χ., Τρωάδα), Ἀπέλλε̣ω̣ (γεν., 4ος αι. π.Χ., Θράκη), Apelles (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀπελλείους (γεν., 1ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Ἀπελλοῦ  (γεν., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀπελλήους  (γεν., 1ος/2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 221-218 π.Χ., RE (6) (2) Μακεδονία 185-173 π.Χ., Πολύβιος 22.14.7· 23.1.5· Λίβιος 40.20.3-4· 40.54.9· 40.55.6· 42.5.4 (RE (7)) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
193