Ἀπελλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπελλοῦ (γεν.: 2ος-1ος αι. π.Χ., Μυσία), Apellas (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Apella (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀμπελλᾶς (2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Ἀπελᾶς (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 69-84 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 61.4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.58 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6.10 (4) 4 ή 120 μ.Χ., SEG XL 522g  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.128.1 και Συμπλ. (6) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.31 (7) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.226.11 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.61 (9) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.8  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
212