Ἀπάμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Ιωάννης Μαλάλας, σ. 198· πρβ. Beloch, GG IV (2), 198 (RE s.v. Prusias (1) στήλες 1086-1087) (2) Μακεδονία π. 290-250 π.Χ., RE (3) (3) Μακεδονία μέσα 3ου αι. π.Χ., Grainger 1997, 38 (4) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., Στράβων 12.4.3· IG II2.3172 (RE (4))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: