Ἄντων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
8ος/7ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5898 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) 8ος/7ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 761B 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7