Ἀντήνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντήνο̄ρ (7ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀντένο̄ρ (6ος/5ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ., Ιλλυρία), Ἀντε̄́νο̄ρ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Antenor (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  172-168 π.Χ., Πολύβιος 27.4.3, 27.4.10, 27.14.1· Λίβιος 44.28.1, 8 & 15, 44.29.3, 45.10.1, 45.31.14 (RE (6) & Supplbd. 4 (6)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49