Ἀντίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιμάχιος (πατρων. επίθ., 4ος-3ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀντιμαχεία  (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος/1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀντιμάχειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Antimachus (100 π.Χ., Δήλος (;) / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία) 

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Αίγυπτος 142 π.Χ., SB 12720.2, 9, 17, 23 (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος 132 π.Χ., PGissUniv 5.2 και πίσω όψη (4) Μακεδονία 171 π.Χ., Λίβιος 41.66.5 (RE Supplbd. 4 (12a)) (5) Μακεδονία 169 π.Χ., Πολύβιος 29.6.1,  Λίβιος 44.13.9 (RE Supplbd. 1 (22a)) (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 121 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.14  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 203 αρ. 1 (8)  Μακεδονία (Ηδωνίδα-σημ. Λόφος 133) 4ος αι. π.Χ.,  ΠΑΕ 1964, 38 και πίν. 23β (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.28.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
254