Ἀντικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντικλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13.4,  (14.3)· Κούρτιος 8.6.9, (8.20)· πρβ. Πλούταρχος, Αλέξ. 55 (RE Supplbd. 4 (8)· Berve 1926, 88) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
64