Ἀντάνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντάνωριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀντήνωρ (Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα π. 375-373 π.Χ., IG II2.102.7 (= Tod, GHI II 129) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) < Δελφοί π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.57 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23