Ἀννίκας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀννίκα (γεν., 4ος αι. π.Χ., Χαλκιδείς), Ἀννίκαντος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Στόλος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 118 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.23 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 673.6, 8 (3) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.3 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 355-352 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 76-78 αρ. 119-125· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: