Ἀνδρόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδρομάχιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀνδρομάχειος (πατρων. επίθ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀνδρομαχεία (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Andromachus (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331-329 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.12.5· 3.25.4· 4.3.7· 4.5.5, 7· 4.6. 2 (RE (6)· Berve 75)  (2) Μακεδονία μέσα του 3ου αι. π.Χ., RE (9) (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 2ος αι. π.Χ., Bataille 1951, 43· 48· 49  (4) Μακεδονία 332 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.20.10 (= Berve 77) (5) Μακεδονία 332 π.Χ., Κούρτιος 4.5· 9· 8, 9· Σύγκελλος 496.10, 18 (RE (7)· Berve 76) (6-7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 504b, d· ΕΚΜ 1, Βέροια 160  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
130