Ἀνδράγαθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδραγαθίδαι (όνομα γένους, ελλην. περ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 242 π.Χ., PSI 394.8  (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 161-180 μ.Χ., ΕΑΜ 36.6 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 288 π.Χ., Πολύαινος 4.12.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27