Ἀναξίδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία, ;308-304 π.Χ., Eretria XI, 109, αρ 5.2,7 (IG XII.9.205, IG XII.9.226· Eretria XI, p. 111-117 (2) IG XII.9.206.2.8, 20· πρβ. Eretria XI, 210-211, αρ. XI (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ.,  Αρριανός, Ινδ. 18.3· 27.8 (4) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 538 (= XXXIX 619) (5) 117 π.Χ., FD III.2.70b.6 και συμπλ. σ. 294

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13