Ἀνάξανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀναξάνδρειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ.,  Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία πριν το 348 π.Χ., Robinson et al., 10ος τόμ., σ. 422 αρ. 2177

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71