Ἀναξαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀναξαγόραιος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀναξαγοραία (πατρων. επίθ., 4ος/3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ολυμπία 2ος/1ος αι. π.Χ., IvOl 317.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82