Ἀμερίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Αθήναιος 4.176c, e· Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο II192, 382/85a, 1279/80· IV 972a (RE (-)) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 319 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84-85 (SEG XXXVI 626) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: