Ἀμεινίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμηνίας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀμινίας (ελλην. περ., Εύβοια / 3ος/2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα / 2ος αι. π.Χ., Φωκίδα, Δελφοί, Αθήνα, Δήλος, Ιωνία / 1ος αι. π.Χ., Ακαρνανία, Κιμμερικός Βόσπορος), Ἀμεινιῆος (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀμενίας (3ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Μίλητος 3ος αι. π.Χ., Milet VI.2.793.4 (πρβ. Στεφανής 1988, 1423) (2) Μακεδονία < Σάμος π. 280-246 π.Χ., IG XII.6.120.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
136