Ἄλκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄλϟον (;6ος αι. π.Χ., Θήρα), Alco (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 1ος αι. π.Χ., Gow & Page 1968, 2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13