Ἀλκάνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ωρωπός 322-313 π.Χ., IG VII.4257.9 (= Πετράκος 1997 αρ. 5) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ.,  ΑΕΜΘ 3 (1982), 82 αρ. 35 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8