Ἀλέξιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλέχσιππος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀλεξίππειος (πατρων. επίθ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἀλεξιππεία (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Λυδία (Φιλαδέλφεια) 252 π.Χ., PColZen 49.7, 20 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 166 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 108 αρ. 7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50