Αἰλιανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 275-278 μ.Χ., IG X.2.2.86

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7